Thiết bị tiệt trùng rác thải rắn Y tế

Trong hệ thống xử lý chất thải rắn thì có thiết bị tiệt trùng khử khuẩn rác thải rắn Y tế, bằng phương pháp hấp tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.