Hệ thống xử lý nước thải y tế AAO8MBR

  • Model: NIHOPHAWA-AAO8MBR-HK
  • Nhãn hiệu: NIHOPHAWA
  • Hãng sản xuất: Hong Phat tech co., Ltd.
  • Năm sản xuất: năm 2020 trở về sau.
  • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 14001: 2015 hoặc tương đương.